اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران - از اقدامات ایمن سازی كاركنان راه و شهرسازی شهرستان چالوس قدردانی شد


سال 1397: حمایت از کالای ایرانیبا ارسال نامه اي از سوي رئيس جامعه واحدهاي پذيرايي محور كندوان از رئيس و كاركنان اداره راه و شهرسازي شهرستان چالوس به منظور ايمن سازي و بازگشايي بهنگام محور ارتباطي كندوان قدرداني شد.
از اقدامات ایمن سازی كاركنان راه و شهرسازی شهرستان چالوس قدردانی شداز اقدامات ایمن سازی كاركنان راه و شهرسازی شهرستان چالوس قدردانی شد
کد مطلب : ۷۰۰۵  / گروه : گروه اخبار /  / ۲۷ فروردین ۱۳۹۴  /  بازدید : ۳۲۶۹

آمار سایت

امروز68
دیروز 1413
جمع 2010010

جدیدترین اخبار