سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
در حوزه قائم مقام وزير و مدير كل علاوه بر وظايف مديريت ، سازماندهي ، هماهنگي و كنترل ، انجام  وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد:

1- راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملكرد بر اساس ضوابط و مقررات با هماهنگي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه .

2-راهبري امور واحدهاي شهرستااني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي

3-راهبري امور مربوط به حراست بر اسا ضوابط واز طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه

4-  همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوط به گزينش نيروي انساني اداره كل بر اساس ضوابط و مقررات

5-  راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان

6-راهبري امور كتابخانه و تجهيزات براساس نيازهاي اداره كل

7-نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده

8- نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستور العملهاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط

9-نظارت بر امور مربوط به آمار و فن اوري اطلاعات بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارخانه .

10-نظارت بر امور مربوط به  كنترل روند پيشرفت طرحهاو پروژه ها.

11-راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي ، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري

12-راهبري امور مديريت بحران و پدافند غير عامل اداره كل استان بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه

13- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده

14- دبيري كميسيون هاي ماده 5 و كارگروهاي تخصيص مسكن و شهرسازي

15-شركت در كميسيونها،كميته ، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه و وظائف  محوله .

کد مطلب : ۷۰۸۰  / گروه : مدیر کل /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۵۳۷۸

آمار سایت

امروز603
دیروز 2402
جمع 2213630

جدیدترین اخبار