سال 1397: حمایت از کالای ایرانیمعاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از تصویب طرح جامع شهر عباس آباد در تاریخ 97/8/26توسط سرپرست استانداری مازندران خبر داد .
تصویب طرح جامع شهر عباس آباد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، مهندس پاکدامن معاونت شهرسازی و معماری ضمن اعلام این خبر افزود : طرح جامع  شهر عباس آباد که در  جلسه 96/10/17کارگروه زیربنایی و شهرسازی به تصویب رسیده بود در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در روز شنبه مورخ 97/8/26 و با ریاست سرپرست استانداری مازندران تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت : طرح جامع شهری بیشتر بمنظور ترویج ضوابط شهرسازی ، کنترل توسعه شهرها ، گرایش به نظام برنامه ریزی و هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به کیفیت محیط زیست و براساس شناخت حوزه های نفوذ طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها تهیه می شود .

مهندس پاکدامن با اشاره به اینکه طرح جامع در دو مرحله تهیه می شود گفت : طرح جامع طرحی است کالبدی ، فضایی که با بهره گیری از تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه شهری به بهبود سازمان فضای شهرها و رفاه اجتماعی مردم می پردازد. وی افزود : این طرح در دو مرحله تهیه می شود. مرحله اول شامل انجام بررسی های شناخت وضع موجود شهر و در مرحله دوم طرح پیشنهادی کالبدی شهر و ضوابط مربوطه ارائه می شود .

مهندس پاکدامن با اشاره به اینکه چهارچوب توسعه فیزیکی و کالبدی شهر را براساس پیش بینی جمعیت تعیین می کنند خاطرنشان ساخت : چهارچوب کلی طرح براساس پیش بینی جمعیت شهر در افق ده ساله تا سال 1410 ( در حدود 14276نفر ) و قابلیت های این شهر از جمله قابلیت زیست محیطی و گردشگری با توجه به جاذبه های طبیعی و ساحلی بر نقش گردشگری و بندری شهر بعنوان مرکز اداری شهرستان تاکید داشته و پیشنهادات کالبدی را در پهنه ای به مساحت حدود 797/5هکتار ارائه نموده است .

مهندس پاکدامن ضمن اشاره به اینکه محدوده پیشنهادی شهر به مساحت 797/5هکتار به تصویب رسید تصریح نمود :حریم پیشنهادی با انطباق مرز جنوبی برخط انتقال نیرو ( به مساحت2379 هکتار ) و به همراه پهنه بندی پیشنهادی منطبق بر سند پهنه بندی حریم مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.

وی گفت : طرح فوق پس از ارسال اسناد و مدارک به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان یک سند اجرایی برای شهر عباس آباد در اختیار شهرداری و دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط قرار می گیرد.

گفتنی است : کمربندی پیشنهادی منطبق بر مصوبه طرح آمایش استان و مطالعات صورت گرفته توسط مدیریت ساخت و توسعه راههای وزارت راه و شهرسازی در خارج از حریم شهر به تائید اعضای جلسه رسید.

کد مطلب : ۸۳۴۹  / گروه : ROOT /  / ۲۷ آبان ۱۳۹۷  /  بازدید : ۴۷

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

علی ثباتی-معاون بازآفرینی شهری و مسکن

آمار سایت

امروز1485
دیروز 1263
جمع 2212110

جدیدترین اخبار