سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
شرح وظايف:

1.  بررسی و اظهار نظر در مورد ضوابط ، مقررات و لوایح شهرسازی و معماری و جمع آوری نظرات و انعکاس آن به وزارت متبوع .

2.  اجرای آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی و ناحیه ای ، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 87/10/12 هیئت وزیران ) و همچنین دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه

3.  انجام امور دبیرخانه ای بررسی ، تصویب و ابلاغ طرحهای توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان .

4.   انجام امور دبیرخانه ای کمیسیون ماده 5 و کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی استان .

5.   فرهنگ سازی و ایجاد زمینه مشارکت های مردمی در امر تهیه و اجرای طرحهای معماری و شهرسازی از طریق برگزاری همایش ها ، نمایشگاه ها ، چاپ خبرنامه ، بولتن و بروشور

6. پیگیری موارد تخلف از مقررات شهرسازی و معماری بر اساس قوانین ، مقررات ، ضوابط و دستورالعمل های مربوط و ارائه به مبادی ذیربط .

7.  تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ، مجموعه های شهری و جامع شهر ، طرحهای ویژه و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی و طراحی شهری و معماری .

8. همکاری در تهیه اطلاعات ، اسناد و مدارک مورد نیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد .

9.  شرکت در کمیته ها ، کمیسیون ها و شوراهایی که در قوانین و آئین نامه های مختلف تعیین گردیده است .

10. مطالعه و بررسی زمینه ها و عناوین طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی ، منطقه ای و ملی به منظور :

‌أ.   پیشنهاد به شورای برنامه ریزی استان و اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطح محلی

‌ب.  پیشنهاد به حوزه معاونت شهرسازی و معماری در سطح منطقه ای و ملی

11.مکانیزه کردن تهیه طرحهای توسعه شهری و مصوبات کمیسیون ماده 5 و کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی استان و اصلاحات طرحهای تفصیلی بر اساس مصوبات کمیسیون .

12.مدیریت پایگاه اطلاعاتی و بایگانی فنی طرح های شهرسازی و معماری و به روز آوری آنها .

13. بهره برداری از سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS در اجرای وظایف

14. بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیریهایی که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه ، مجموعه های شهری ، جامع و تفصیلی شهری ، طرحهای بهسازی بافت شهری ، طرحهای ویژه و شهرهای جدید به تدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود .

15. تشکیل کمیته انتخاب مشاور جهت تهیه طرحهای توسعه و عمران که از بودجه های عمرانی استانی تامین می شود براساس ضوابط و مقررات .

16.تهیه و تنظیم برنامه های پنجساله وسالانه با توجه به سیاستهای مدون معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور .

17. همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر وظایف محوله ، بویژه در زمینه های :

-  ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی 

                  -   تهيه و عقد قرارداد نقشه هاي پايه

کد مطلب : ۷۰۵۵  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۴۵۹۹

رستمعلی پاکدامن-معاون شهرسازی و معماری

آمار سایت

امروز1648
دیروز 1263
جمع 2212273

جدیدترین اخبار