سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
حوزه مديركل


-اداره روابط عمومي
روش اجرایی روابط عمومی

-اداره برنامه و بودجه
روش اجرایی برنامه ریزی و بودجه 

-اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
دستورالعمل انفورماتیک

مديريت توسعه و منابع


-اداره روابط عمومي
روش اجرایی روابط عمومی

-اداره برنامه و بودجه
روش اجرایی برنامه ریزی و بودجه 

-اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
دستورالعمل انفورماتیک

مديريت توسعه و منابع

    -اداره توسعه منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه
روش اجرایی انبار

مديريت ساخت و توسعه راهها


-اداره نظارت بر راههای اصلی و فرعی
روش اجرایی راه سازی و نظارت بر ساخت راهها

-اداره نظارت بر ساخت راههای روستایی
روش اجرایی بهسازی و نظارت بر راههای روستایی

-اداره فنی و امور مهندسان مشاور
روش اجرایی فنی و امور مهندسان مشاور

-اداره پیمان و رسیدگی
روش اجرایی پیمان و رسیدگی

اداره ايمني، ترافيك و حريم راهها

اداره ماشين آلات

اداره نگهداري راهها

کد مطلب : ۷۱۳۵  / گروه : ROOT /  / ۱۳ تیر ۱۳۹۴  /  بازدید : ۳۵۷۵

آمار سایت

امروز616
دیروز 1226
جمع 2118130

جدیدترین اخبار