سال 1397: حمایت از کالای ایرانی
پرسش های متداول

جهت اخذ مجوز نصب تابلو در حاشیه مسیر چه مراحلی باید طی شود ؟

الف مراجعه به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان و ارائه درخواست

ب ثبت درخواست و دریافت شماره نامه جهت پیگیری های بعدی

ج اخذ پاسخ مکاتبه از اداره ایمنی و حریم راهها

د مراجعه به اداره حمل و نقل و پایانه های استان و عقد قرارداد جهت نصب تابلو

اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حریم راه چیست ؟

الف مراجعه به اداره ایمنی و حریم راهها و دریافت برگه تعهد نامه

ب تکمیل و ارائه تعهدنامه

ج ارائه نقشه محل مورد نظر

د دریافت نامه مربوطه از اداره ایمنی و حریم راهها

ه واریز وجه تعیین شده و دریافت تائیدیه یش واریزی از ذیحسابی

و  مراجعه به معاون راهداری و دریافت تصویب نهایی مجوز

منظور از پلان ارزیابی چیست؟

پلان ارزیابی شامل ٤ بخش میباشد:

GPS :  موقعیت دقیق ملک شما را بر اساس موقعیت ماهواره ای نشان می دهد.

کیلومتراژ : نقطه اول و آخر ملک شما را بر اساس نقشه راهسازی نشان می دهد.

مساحت : مساحت دقیق از ملک شما که مورد نیاز راهسازی می باشد را تعیین می نماید.

اعیانی : در صورت وجود هر گونه اعیانی مثل درخت ، کشت ، چاه ، ساختمان و.... چگونگی و تعداد آن را مشخص می نماید.

فرم تکمیل مدارک شامل چه مدارکی می باشد؟

بسته به نوع مالکیت و مشخصه های دیگر بسیار متفاوت میباشد ولیکن در کلیت شامل ١٣ مورد زیر می باشد.

نامه درخواست ارزشیابی زمین

دو برگ: گواهی تخریب نمایانی

شناسنامه مالک و دو برگ رونوشت

دو برگ: گواهی شورا

نقشه ١:٢٠٠٠ سازمان نقشه برداری جغرافیایی

سند زمین و چهار سری رونوشت برابر اصل

نقشه تفکیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و دو برگ رونوشت برابر اصل

گواهینامه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی در برابری سند زمین با زمین

شناسنامه بازماندگان و دو برگه رونوشت

گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف و دو برگ رونوشت برابر اصل

وکالت نامه و سه برگ رونوشت برابر اصل

شناسنامه وکیل و موکل و دو برگ رونوشت برابر اصل برگ اول و برگ وفات

١٣- شماره حساب:                            بانک:            شعبه:            کد شعبه:

قیمت گذاری توسط چه فردی و چگونه صورت می پذیرد؟

توسط یک کارشناس از کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت می گیرد که توسط ابلاغیه ای از اداره راه به همراه کارشناس ارزیابی و شخص مالک در محل ملک حاضر می شوند و پس از مدتی کارشناس طی نامه ای قیمت ها را به کارشناس ارزیابی اعلام می دارد.

آیا مالک میتواند از طرف خودش کارشناس در امور اراضی دعوت کند؟

بله ، از همان ابتدا شما می توانید طی نامه ای کارشناس مورد نظر خودتان را با ذکر نام و شماره تماس و آدرس به این اداره معرفی نمایید تا هر دو کارشناس با انتخاب کارشناس سوم ( مرضی الطرفین ) نسبت به قیمت گذاری عرصه و اعیان شما اقدام نمایند که به این عمل هیئت کارشناسی سه نفره می گویند.

اگر مالک ، کارشناس از طرف خود دعوت نکرده باشد و نظر کارشناس شما را هم قبول نداشته باشد باید چگونه عمل کند؟

مالک بعد از ارسال نامه قیمت گذاری کارشناس، باز هم میتواند کارشناس مورد نظرش را معرفی کند و کارشناسی هیئت سه نفره صورت پذیرد.

پرداخت هزینه های کارشناسی بعهده چه کسی می باشد؟

اگر کارشناس از طرف اداره دعوت شده باشد هزینه کارشناسی بر عهده اداره می باشد، ولیکن اگر توسط مالک دعوت شده باشد بعهده مالک می باشد و نیمی از هزینه کارشناس سوم ( مرضی الطرفین ) بر عهده اداره و نیم دیگر بعده مالک می باشد.

اگر زمین اوقافی باشد ولیکن کشت زمین متعلق به ما باشد آیا پول زمین و کشت هر دو پرداخت خواهد شد؟

خیر ، اگر زمین اوقافی باشد تنها پول کشت به شما پرداخت خواهد شد.

اگر زمین در حریم قانونی راه قرار گرفته باشد و ما در آن کشت انجام داده باشیم حقی از بابت زمین به ما تعلق خواهد گرفت؟

خیر ، از بابت پول زمین هزینه ای به شما قابل پرداخت نمی باشد ، چرا که زمین متعلق به خود اداره راه می باشد.

حریم راه به چه معناست؟

حريم راه عبارت است از كل اراضي واقع بين محور راه و تا خطي مشخص (براي هر راه)طبق مقررات و ضوابط و قوانين موضوعي مملكتي تملك و براي جاده سازي و بهسازي آن در آينده و ساير موارد ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد.

چنانچه قصد انصراف از تقاضای مسکن مهر را داشته باشم چگونه باید اقدام کنم ؟
شخص متقاضی با در دست داشتن مدارک شناسایی می بایست به اداره راه و شهرسازی شهرستان محل تقاضا مراجعه نماید تا پس از تکمیل و امضا فرم انصراف از مسکن مهر ، نامه معرفی به بانک برای دریافت وجه موجودی حساب سپرده مسکن مهر برای وی صادر گردد
مرکز مدیریت راهها چه خدماتی را ارائه می دهد؟
خدمات اطلاع رسانی از طریق سامانه 141 و تلفن گویا به کاربران راه شامل وضعیت محورها و وضعیت اجرای عملیات راهداری
مسدود بودن محورها چگونه تشخیص داده و اعلام می شود؟

مسدود بودن محور از طریق دوربین های نظارت تصویری و همچنین گزارشات دریافتی از ادارات تابعه می باشد که به عنوان مثال بر اثر بارش برف یا کولاک شدید و.....محور مسدود و یا پرتردد خواهد بود و استفاده از زنجیر چرخ و سایر موارد ایمنی به کاربران توصیه می گردد .
گزارشات مسدود بودن راه به سبب انجام عملیات راهداری نیز از طریق ادارات تابعه دریافت و از طریق سایت به تهران اعلام می گردد و تلفنی به کاربران راه اطلاع داده می شود.

حریم راههای کشور با توجه به نوع راه چقدر است ؟

در آزاد راهها             از آکس راه به طرفین 38 متر مجموعاً 76 متر
در راههای درجه یک     از آکس راه به طرفین 5/22 متر مجموعاً 45 متر
در راههای درجه دو     از آکس راه به طرفین 5/17 متر مجموعاً 35 متر
در راههای درجه سه    از آکس راه به طرفین 5/12 متر مجموعاً 25 متر
در راههای درجه چهار  از آکس راه به طرفین 5/7 متر مجموعاً 15 متر ( راه های متروکه )
 ( راههای روستائی  درجه 3 محسوب و دارای حریم 5/12 متر از آکس راه به طرفین میباشد .)

آمار سایت

امروز494
دیروز 2402
جمع 2213521

جدیدترین اخبار