بندر فریدونکنار

سایت :http://noshahrport.pmo.ir/
توضیحات بندرفریدونکنار از سال 1369 بعنوان بندر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با اصلاحاتی در طرح از سال 1374 شروع و در پایان سال 1381 ساخت اسکله ، موج شکن ها و حوضچه آن به اتمام رسید که در دی ماه 1385 پس از بازدید ریاست محترم جمهوراز استان شناسایی بندر فریدونکنار به عنوان مرز مجاز دریایی مورد تصویب قرار گرفت و در نیمه اول 1386 بندر فریدونکنار با توجه به اجرای اصل 44قانون اساسی وبا اعمال حاکمیت سازمان بنادر و کشتیرانی به بخش خصوصی واگذار و در نهایت پس از طی مراحل قانونی این بندر چند منظوره در 21 بهمن 1386 رسماً شروع به کار نمود.