فرودگاه نوشهر

آدرس : استان مازندران، شهر نوشهر
سایت :http://noshahr.airport.ir
شماره تماس :011-52323112
توضیحات فرودگاه نوشهر در سال ۱۳۳۲ بصورت یک باند خاکی ساخته شده و در سال ۱۳۶۲ ترمینال جدید در آن افتتاح شد. مساحت این فرودگاه ۵۸ هکتار بوده و با باندی به طول دو هزار و ۱۵۰ متر قابلیت پذیرش هواپیماهای متوسط پیکر را داراست. این فرودگاه دارای جایگاه سوخت، سالن همایش و مجتمع رفاهی کارکنان شرکت فرودگاه های کشور می باشد. در حال حاضر فرودگاه نوشهر  پروازهای هفتگی به  شیراز، مشهد و اهواز  را داراست.